Over ons

Het is mijn droom om Kids Lodge op de kaart te zetten. Een familiecentrum met kinderopvang waar zowel kinderen, ouders als medewerkers het naar hun zin hebben en met passie kunnen werken.

Waar we er alles aan doen om de ontdekkingsreis aan te bieden voor iedereen, en de ontwikkeling van het kind en de medewerkers te volgen en te stimuleren. Waar we ontzorgen en ontmoeten heel belangrijk vinden. Een plek waar je graag wil zijn. Ik gun het iedereen in Nederland.

” Mijn ervaringen als moeder hebben Kids Lodge gemaakt tot wat het nu is.”

Louise, oprichter Kids Lodge

Missie & Visie

  • Ontdekken – Een wereld vol verrassingen
  • Ontwikkelen – Stimuleren, groeien en leren
  • Ontmoeten – Vriendschap en verbinding
  • Ontzorgen – Ontspannen ouders ontspannen kind

Beleid & Protocollen

Jonge kinderen zijn ontzettend kwetsbaar. Vooral de kwaliteit van de eerste levensjaren heeft grote invloed op de verdere ontwikkeling. Het is dus erg belangrijk dat er verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt aangeboden.

 

Even voorstellen..

Bekijk de video

Kids Lodge DNA

Veiligheid staat bovenaan! De omgeving en onze manier van werken moet veilig zijn voor kinderen, ouders en medewerkers. Met plezier naar je werk gaan vinden wij niet genoeg.

Nee, onze medewerkers hebben passie voor het vak! Zij staan ’s ochtends op met een brede glimlach omdat ze kinderen weer een onvergetelijke dag mogen bezorgen. Plezier uitstralen, humor, creativiteit: het zijn zomaar een paar begrippen die je terugziet bij onze medewerkers. 

Medewerkers zijn niet alleen zeer betrokken bij jou als ouder, maar ook bij iemand die onverwacht langskomt en even een praatje wil maken. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Kids Lodge is vernieuwend en groeit mee met de veranderingen in de tijd. Het aanbod van activiteiten vernieuwen we voortduren en sluit aan bij wat de kinderen willen. Onze medewerkers betrekken we bij het innovatieproces.

Duurzame kinderopvang

Kids Lodge heeft al enige tijd voor de hoofd locatie de certificering ‘Groene Kinderopvang’ van Groen Cement. Dit houdt o.a. in dat wij met de kinderen zaaien, oogsten en eten uit de moestuin, elke dag een uur buiten spelen en vele buiten speelactiviteiten organiseren rondom natuur.

Ook hebben wij een certificering voor een ‘Gezonde Kinderopvang’.

Konnect OuderApp

Wij werken met de ouderApp van Konnect.
Met deze app krijgen ouders meer inzicht in wat hun kind beleeft tijdens een dag bij Kids Lodge.

  • Dagverslag (0-2 jaar)
  • Foto’s
  • Informatie via berichten
  • (Extra) aanvragen of aanmelden
  • Afmelden

Vrienden van Kids Lodge

Wij werken samen met (lokale) externe partijen.

Oudercommissie

Denk je graag mee in het beleid van Kids Lodge? Sluit je dan aan bij de oudercommissie! Vergaderingen zijn eens per kwartaal of op ad hoc basis. Meer informatie is te lezen in het oudercommissie reglement. Eens per jaar stellen de leden zich voor in de nieuwsbrief en plaatsen zij een oproep voor nieuwe leden.

Wil je kijken of het iets voor je is of direct aanmelden?

Klacht?

Iedereen probeert zijn werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat jij als ouder het ergens niet mee eens bent. We vragen je om het in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken. Je kunt ook het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen, die bemiddelen tussen beide partijen. Het staat je daarnaast vrij om direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.
Daarnaast stellen we ieder jaar het klachtenjaarverslag op en delen we deze met de Oudercommissie. Kids Lodge is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en daarom aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 310 53 10

Ons familiecentrum

Het is simpel: we willen ouders ontzorgen, gastvrij zijn en plezier en educatie aan kinderen bieden.

Meer lezen? Klik hier!

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden