Kwaliteit

Beleidsstukken

GGD Rapporten

De Beleidsmedewerker en haar Quality team!

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid in samenwerking met het Quality team.

Het Quality team bestaat uit: de BSO manager, KDV manager, Innovatie manager, Directeur en Algemeen manager. Kids Lodge is vernieuwend en groeit mee met de veranderingen in de tijd. Het aanbod van activiteiten vernieuwen we voortdurend en sluit aan bij wat de kinderen willen.

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden