Algemene voorwaarden

Reserveren

U kunt bij Kids Lodge een aanvraag voor beschikbaarheid plaatsen. Uw reservering is pas definitief als Kids Lodge B.V. u de reserveringsbevestiging heeft toegestuurd.

Annuleren

Mocht u na het ontvangen van de bevestiging het kinderfeestje toch willen annuleren, dan brengt Kids Lodge B.V. €50 in rekening voor de administratie en het vrijhouden van de afgesproken datum. Annuleert u 3 dagen of korter van tevoren, dan is Kids Lodge B.V. genoodzaakt om het volledig verschuldigde bedrag in rekening te brengen vanwege de voorbereiding en het inhuren van personeel. Kids Lodge behoudt het recht met slecht weer om een feestje op onze buitenlocatie te annuleren of om te zetten naar een vervangende activiteit. Dit in
verband met veiligheid van de kinderen.

Wijzigingen

Mocht u na het reserveren van uw kinderfeestje eventuele wijzigingen aanbrengen in het aantal deelnemers, of het gebruik maken van de catering, communiceer dit dan minimaal 3 dagen van te voren met Kids Lodge B.V. zodat deze wijzigingen tijdig doorgevoerd kunnen worden.

Betalen

Het is bij Kids Lodge mogelijk om het totale bedrag te pinnen. Dit dient vooraf aan het feestje te gebeuren. Eventuele extra’s die u ter plekke met de instructeur regelt dienen direct na het feestje te worden betaald. Dit dient tevens per pin te gebeuren.

Aanwezigheid ouder/verzorger

Bij een kinderfeestje van Kids Lodge B.V. is het niet verplicht dat er minimaal één ouder of verzorger gedurende het gehele feestje aanwezig is. Wanneer u ervoor kiest om het feestje niet bij te wonen, is dit wel op eigen verantwoordelijkheid. De begeleider is tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor de kinderen. Hij/zij zal er altijd voor zorgen dat alles veilig verloopt. De ouders blijven ten alle tijden hoofdverantwoordelijk.

Beeldmateriaal

Kids Lodge behoudt het recht om foto’s te maken tijdens het geboekte kinderfeestje. Het beeldmateriaal wordt zowel voor interne als externe (promotie) gebruikt.

Privacyverklaring

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Kids Lodge B.V. geeft u toestemming voor het onderstaande.
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:
1. Telefonisch of e-mailcontact
2. Op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
3. Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame.
4. Afhandeling van betaling mocht deze ter plekke niet voldaan zijn.

Overmacht

Overmacht ontslaat Kids Lodge B.V. van alle contractverplichtingen jegens de klant. Indien aangenomen feestjes door overmacht niet gevierd kunne worden, dient de klant de annuleringskosten te voldoen of het feestje kosteloos te verzetten.
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Kids Lodge B.V. haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Kids Lodge B.V. en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door Kids Lodge B.V. gegeven garantie kunnen worden toegerekend.
2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
– Oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe
– Natuurrampen
– Maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden
– Excessieve ziekte van personeel
– Stakingen en uitsluitingen

Aanspraak bij letsel, schade, verlies of diefstal

1. Kids Lodge is niet aansprakelijk voor een ongeval of letsel tenzij dit een gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. Kids Lodge B.V. stelt een ruimte gedurende het kinderfeest beschikbaar maar kan ten alle tijden niet aansprakelijk worden gesteld bij schade aan en/of verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Desondanks kunt u uw persoonlijke eigendommen meenemen naar de gereserveerde ruimte waar het kinderfeestje wordt gehouden.
3. De contractant is jegens Kids Lodge aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
4. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Gepaste kleding

– Bij het boeken van een Kangoojump feestje is het van belang dat de deelnemers lange sokken dragen. Dit voorkomt blaren op de voeten.
– Bij het boeken van een sportief kinderfeestje is het van belang dat de deelnemers gepaste kleding meenemen. (sportkleding, binnensportschoenen en een handdoek)
– Bij de buitensport feestjes is het van belang dat de deelnemers stevige schoenen (absoluut geen open schoenen zoals slippers of sandalen). Tevens is het aan te raden dat de deelnemers kleding aanhebben die vies of kapot mag gaan.
– Bij Survival, Mini Jungle en Expeditie Robinson feestjes of andere kinderfeestjes waar de activiteit “vuur maken” wordt ingezet is het verboden om Acryl of Nylon of andere brandbare of snel smeltende kleding te dragen.

 

Kids Lodge B.V. Houten © 2020 Alle rechten voorbehouden

Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden