Peuterklas

Locatie Kids Lodge

Deze ochtenden worden aangeboden op maandag t/m vrijdag en zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Wij stimuleren de Engelse taal. Sport, dans, muziek en natuurles worden elke dag aangeboden door vakdocenten. Daarnaast leren de kinderen symbolen en rituelen die horen bij het spelen en leren in de kleuterklas.

Wij werken wij met de methode Peuterplein. Peuterplein heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner!

Locatie Zevensprong

Deze peuterklas van Kids Lodge is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is geopend van maandag t/m vrijdag. We zijn gevestigd in basisschool de Zevensprong die lessen geeft volgens de principes van het Daltononderwijs en gecertificeerd is met de ‘groene vlag’ (ECO school). 

Onze peuterklas is VE-gecertificeerd. Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht vroegtijdig achterstanden te verhelpen door middel van een gericht educatief ontwikkelingsprogramma dat inzet op de brede ontwikkeling.  Met deze methode stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.  Door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken helpen de pedagogisch medewerkers de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Om de optimale ontwikkelingsomstandigheden te creëren vinden wij het belangrijk dat Kids Lodge een echte partner is in de opvoeding. Zo kan het leren thuis goed aansluiten op het leren bij onze peuterklas. Ook onze VE-methode heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner!

Een dag bij de Peuterklas

Bekijk de video

Openingstijden en adres

Locatie Kids Lodge
Tuibrug 6 | 3991 LC Houten

Maandag t/m Vrijdag
08.30 – 12.00 uur
Tijdens schoolvakanties gesloten

Locatie Zevensprong
Scherpencamp 2 | 3992 RD Houten

Maandag t/m Vrijdag
08.30 – 12.30 uur
Tijdens schoolvakanties gesloten

 

 

Vergoeding

Voor de peuteropvang kun je een vergoeding krijgen. Dit kan via de belastingdienst of via de gemeente.

Heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan ontvang je van de gemeente een deel vergoeding aan de peuteropvang. Aan de hand van je inkomen berekent de gemeente de hoogte van de ouderbijdrage.

 

Inspectierapport Zevensprong

Ons topteam

Charlotte

Pedagogisch Professional Peuterklas & NSO

Judith

Peuterklas

Annemiek

Pedagogisch medewerker peuterklas
Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden