Studiedagen

Tijden en prijzen

Onderstaande prijzen zijn bruto prijzen. Je kan een losse aanvraag indienen bij de belastingdienst voor een studieochtend en of extra middag bij Kids Lodge via www.toeslagen.nl. Dit is dan een eenmalige wijziging.

Studiedag incl. vakantietegoed

1 vakantietegoed

Studiedag excl. vakantietegoed

12:00-14:15 =  €  24,41
08:15-14:15 =  € 65,10
08:15-18:30 = € 111,21

Studiedagen kun je aanvragen via ons ouderportaal of de app. Voor meer informatie over onze prijzen kun je contact opnemen met Debicare.

Een studiedag bij Kids Lodge

Het programma voor januari!

Klik hier!

Verzenden