Peuterklas Zevensprong

Duurzame toekomst

Dat de aarde opwarmt is geen nieuws, de gevolgen zijn zichtbaar en voelbaar. Maar hoe ga je als opvoeder of pedagogisch medewerker om met dit lastige onderwerp? En hoe bereid Kids Lodge haar peuters hierop voor?

Kinderen leren spelenderwijs hun omgeving (ver)kennen. Wij zullen dan ook spelenderwijs de kinderen laten kennis maken met de basisbeginselen van duurzaam denken en doen. Dit zullen wij bijvoorbeeld doen door het werken met de belangrijke thema’s zoals groen, voedsel, afval en water en alle activiteiten hierop aan te passen. Ook laten Zo laten wij de kinderen ervaren wat zij als individu kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. 

Basisschool de Zevensprong

Dit is een mooie doorgaande leerlijn naar basisschool de Zevensprong die lessen geeft volgens de principes van het Daltononderwijs en gecertificeerd is met de ‘groene vlag’ (ECO school). 

De Pre ECO School van Kids Lodge is een VVE klas (voorschoolse en vroegtijdige educatie) voor kinderen van 2 t/m 4 jaar en zal geopend zijn van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur of van 13.15 – 17.15 uur. U kunt als ouder dan de ochtend of de middag afnemen. De kinderen worden spelenderwijs bekend met de school en het onderwijs. 

Voor de peuteropvang kunt u een vergoeding krijgen. Dit kan via de belastingdienst of via de gemeente.

Heeft u geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan ontvang u van de gemeente een deel subsidie aan de peuteropvang. Aan de hand van uw inkomen berekent de gemeente de hoogte van de ouderbijdrage.

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden