OuderApp

Wij werken met de ouderApp van Konnect.
Met deze app krijgen ouders meer inzicht in wat hun kind beleeft tijdens een dag bij Kids Lodge.

  • Dagverslag (0-2 jaar)
  • Foto’s
  • Informatie
  • Aanvragen en ruilen

Installeer de app en gebruik de url kidslodge.ouderportaal.nl.
De inloggegevens worden via Debicare verstuurd.

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden