Dagopvang 0-4 jaar

Babygroep 0-2 jaar

Jullie zijn in verwachting van een kindje: wat een bijzondere periode is dat. De baby is er nog niet, maar je gaat al wel op zoek naar een prettige en vertrouwde opvang voor jullie kostbaarste bezit. Op de babygroep ontvangen we kinderen van 0 tot 2 jaar oud. Rust, reinheid en regelmaat zijn het allerbelangrijkste voor een kind.

Op de babygroepen werken wij met aromatherapie. Aromatherapie kan stress verminderen bij kinderen en hierdoor meer rust en ontspanning op de groepen creëren.

Iedere baby is uniek en heeft een eigen ritme van eten, spelen en slapen. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme en de behoeften van jullie kind.

2+ groep

In onze 2+ groep zitten de kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar. We zingen, knutselen, lezen voor en zijn vooral veel buiten. Elke dag zijn er workshops dans, muziek, gym of natuur! Wat een luxe en plezier! Ook maken de kinderen kennis met de voorschoolse methode van Peuterplein. Peuterplein is een methode die de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind stimuleert. Samen met de handpop Raai de Kraai ontdekken zij spelenderwijs de wereld om hen heen.

Op de groepen werken wij met thema’s. Deze thema’s passen binnen het activiteitenprogramma van Peuterplein, duren 4 tot 6 weken en zijn terug te vinden op onze groepen. Buiten de thema’s om besteden wij extra aandacht aan de volgende punten:

  • Aan- en uitkleden (na het middag-slaapje)
  • Zindelijkheidstraining (zowel op het potje als op de wc’tjes)
  • Normen en waarden

3+ groep

En dan is jullie kind al 3 jaar, en gaat het over een jaartje al naar school! Daarom bereiden we de kinderen voor op een gestructureerde en speelse manier voor op de basisschool. Dit doen we door de kinderen stap voor stap mee te nemen op weg naar meer zelfstandigheid, zodat de overgang een stuk makkelijker wordt. Ook de werkwijze lijkt al veel meer op die van de basisschool. Buiten de thema’s om besteden wij extra aandacht aan deze vaardigheden.

  • Zelfstandig aan- en uitkleden;
  • Zindelijkheidstraining;
  • Zelfstandig naar het toilet gaan.

Op de groep is er elke dag één kindje dat deze dag in het zonnetje wordt gezet. Dit kindje is de hulp van de leidster en mag de hele dag helpen.

2-4 jaar

In deze groep waar kinderen van 2 tot 4 jaar zijn hebben de kinderen volop de gelegenheid om met elkaar te spelen en samen de wereld te ontdekken. Ze zijn actief bezig met zingen, voorlezen, knutselen en buiten spelen, en vooral heel veel plezier maken.

Elke dag worden er workshops aangeboden op het gebied van natuur, muziek, dans of gym. Ook op deze groep bereiden wij de kinderen voor op het basisonderwijs door middel van de methode Peuterplein. 

Peuterochtend 2-4 jaar

Deze ochtenden zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen leren symbolen en rituelen die horen bij het spelen en leren in de kleuterklas. Wij werken wij met de methode Peuterplein. Peuterplein heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner!

We hebben twee vestigingen in Houten van de peuterklas, tuibrug 6 en in basisschool De Zevensprong. Onze peuterklas op locatie Zevenspong is VE-gecertificeerd. Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht vroegtijdig achterstanden te verhelpen door middel van een gericht educatief ontwikkelingsprogramma dat inzet op de brede ontwikkeling.

Workshops

Ontdekken en beleven

De kinderen krijgen iedere dag een unieke workshop aangeboden door een professional. Tijdens de workshops staan er verschillende ontwikkelingsgebieden centraal: motorische ontwikkeling, samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen en de taal-spraakontwikkeling. De kinderen worden continue geprikkeld en beleven bovenal veel plezier!

Babygroep

Bekijk de video

2 + groep

Bekijk de video

3+ groep

Bekijk de video

Peuterochtend

Bekijk de video

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden