Dagopvang

De Babygroep 0-2 jaar

Jullie zijn in verwachting van een kindje: wat een bijzondere periode is dat. De baby is er nog niet, maar je gaat al wel op zoek naar een prettige en vertrouwde opvang voor jullie kostbaarste bezit.

Naast de essentiële zorg en aandacht die we bieden op de babygroep, streven we er ook naar om een stimulerende omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

We geloven dat lichamelijke activiteiten en muziek belangrijke elementen zijn voor de groei van een kind. Daarom bieden we deze activiteiten dagelijks aan.

We zorgen ervoor dat elke baby individuele aandacht en zorg ontvangt, terwijl ze ook de kans krijgen om te groeien, te ontdekken en plezier te hebben.

De Peutergroep 2-4 jaar

We zingen, knutselen, lezen voor en zijn vooral veel buiten. Elke dag zijn er workshops dans, muziek, gym of natuur! Wat een luxe en plezier! Ook maken de kinderen kennis met de voorschoolse methode van Peuterplein. Peuterplein is een methode die de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind stimuleert. Samen met de handpop Raai de Kraai ontdekken zij spelenderwijs de wereld om hen heen.

Op de groepen werken wij met thema’s. Deze thema’s passen binnen het activiteitenprogramma van Peuterplein, duren 4 tot 6 weken en zijn terug te vinden op onze groepen.

Buiten de thema’s om besteden wij extra aandacht aan de volgende punten:
Aan- en uitkleden (na het middagslaapje), zindelijkheidstraining (zowel op het potje als op de wc’tjes) en normen en waarden.

* De groepsindeling qua leeftijden kan per locatie verschillen.

Peuterochtend 2-4 jaar (VE)

Deze ochtenden zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen leren symbolen en rituelen die horen bij het spelen en leren in de kleuterklas. Wij werken wij met de methode Uk & Puk. Deze methode heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner!

We hebben twee vestigingen in Houten van de peuterklas, tuibrug 6 (alleen woensdag en vrijdagochtend beschikbaar) en in basisschool De Zevensprong. Onze peuterklas op locatie Zevenspong is VE-gecertificeerd. Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht vroegtijdig achterstanden te verhelpen door middel van een gericht educatief ontwikkelingsprogramma dat inzet op de brede ontwikkeling.

Workshops

Ontdekken en beleven

De kinderen krijgen iedere dag een unieke workshop aangeboden door een professional. Tijdens de workshops staan er verschillende ontwikkelingsgebieden centraal: motorische ontwikkeling, samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen en de taal-spraakontwikkeling. De kinderen worden continue geprikkeld en beleven bovenal veel plezier!

Babygroep

Bekijk de video

Peutergroep

Bekijk de video

Peuterochtend

Bekijk de video

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden