Informatie overname de Bereboot

Beste ouders/verzorgers,

Hier vinden jullie alle informatie over de overname van Kids Lodge. Als jullie vragen hebben kunnen jullie het formulier onderaan deze pagina invullen.

Veel gestelde vragen

Prijs 2024

De prijzen voor 2024  zullen niet veranderen.

Prijs 2025

Deze zijn nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit met de Oudercommissie bespreken.  

Bedrijfskleding

Zowel Kids Lodge als de Bereboot hebben beide mooie en praktische bedrijfskleding. Na de zomervakantie zullen we langzamerhand overgaan op de bedrijfskleding van Kids Lodge 

De naam ‘de Bereboot’

De naam de Bereboot zal voorlopig blijven bestaan, wel zal ook Kids Lodge vermeld worden. Het logo van Kids Lodge zal het logo van de Bereboot vervangen op den duur. Vanaf heden hebben wij een nieuw email adres bereboot@kidslodge.nl.

Kindplanning en ouderapp

Vanaf 1 september 2024 zijn er twee belangrijke wijzigingen. Hierover ontvangen jullie ook een aparte mail. 

  • De kindplanning zal overgeheveld worden naar Debicare, het administratiekantoor van Kids Lodge. Zij zullen de facturatie en kindplanning van ons uit handen nemen.  
  • Wij stappen over naar de ouderapp van Konnect. Deze kunnen jullie alvast downloaden in de app/play store.  

Let op! kov net zal per 1 september komen te vervallen. Mochten jullie nog foto’s willen downloaden van jullie kind, kan dit tot deze datum.

Wie wordt mijn contactpersoon?

De pedagogische professional (mentor) van de groep. Voor overige zaken kunnen jullie terecht bij Marina (locatiemanager) en/of Marion (administratie). Voor alle vragen rondom plaatsingen en facturatie kunnen jullie bellen met Iris of Sven van Debicare via: 0180-555911.  

Moeten er nieuwe contracten getekend worden?

Ja, Debicare zal jullie een nieuw contract sturen met daarbij een nieuwe machtiging. De nieuwe contracten worden de eerste week van juli 2024 opgestuurd.  

Blijven de openingstijden en locatie hetzelfde?

Ja, deze blijven hetzelfde. 

Veranderingen?

Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en de werkdruk te verminderen hebben wij ervoor gekozen om de groepen anders in te delen qua leeftijd. De Schippers zullen gaan verhuizen naar de Dierdonk school naast de groep de Piraten. Daar komt een ruim nieuw lokaal vrij die wij deze zomer helemaal naar eigen zin gaan inrichten.

Hoofdlocatie 

  • 0 – 2 jaar
  • 0 – 2 jaar
  • 0 – 2 jaar  
  • 2 – 4 jaar Bootsmannen 
  • Peuters in het Wild 

Dierdonk 

  • 2 – 4 jaar de Schippers 
  • 3+ groep de Piraten 

Deze verandering zal ingaan na de zomervakantie. Kinderen die naar een andere groep zullen gaan worden persoonlijk hierover geïnformeerd. 
De BSO-indeling blijft zoals die is.  

Ik heb een vraag

Verzenden
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen voor naschoolse en/of vakantie opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden