Informatie Coronavirus

Ziek - Mag mijn kind komen?

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de beslisboom apart doorlopen worden.

Mondkapjes

Met ingang van 5 oktober zullen tijdens de overdracht met ouders of in situaties waarin het niet haalbaar is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, mondkapjes dragen worden.

Wij verzoeken ouders om bij het betreden van de locatie een mondkapje te dragen. Let op: alleen ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar mogen de locaties betreden.

Ook met een mondkapje geldt de regel dat er één ouder per keer de locatie mag betreden. Ouders van de NSO kinderen moeten tijdens de overdracht buiten blijven op de door de desbetreffende locatie aangewezen plek.

Tijdens een overdracht buiten is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk, tenzij er geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Verzenden