Kids Lodge In de Rups

In de Rups biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Hier kunnen zij in een warme, veilige en plezierige omgeving hun belangrijke eerste jaren doorbrengen. Dit doen we met een enthousiast en deskundig team in Zeist en Houten.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 06:45 – 18:30 uur

Vragen?
Stuur een mail naar inderups@kidslodge.nl. Wij helpen je graag verder!

Werken bij Kids Lodge?

 

In de Rups Houten

In de Rups in Houten heeft drie groepen. We hebben een babygroep (0 tot 1), een dreumesgroep (1 tot 3) en een peutergroep (2 tot 4). Zodra het even kan gaan de kinderen met de leidsters lekker spelen in onze tuin.

Contact
Het Spoor 202
3994 AZ Houten
030 6564297

Welkom in Houten

Bekijk de video

In de Rups Zeist

Kids Lodge In de Rups Zeist heeft naast de verticale groepen (0-4 jaar) ook een 3+ groep. De locatie grenst aan Warande Bovenwegen. In deze prettige omgeving zijn zes groepen van In de Rups gehuisvest. Regelmatig spelen de kinderen buiten op ons eigen terras of in het omliggende bos. Daarnaast gaan we ook regelmatig op bezoek bij de opa’s en oma’s (bewoners en revalidanten van Warande Bovenwegen). Dit is voor iedereen altijd een groot feest.

Contact
Heideweg 2
3708 AT Zeist
030 2080719

Welkom in Zeist

Bekijk de video

 

Individuele, respectvolle aandacht en zorg voor het kind staan centraal.

Ook besteden we aandacht aan de sociale interactie met andere kinderen en ouderen.

Rieteke, Manager Kids Lodge In de Rups

Mijn kind

Voor optimaal contact met ouders is goede communicatie heel belangrijk. Hierbij is respectvolle en open communicatie ons uitgangspunt.

OuderApp van Konnect
Via de OuderApp kunnen ouder Foto’s, Dagboek, Berichten inzien en zelf de Aan- en afwezigheid regelen.

Ouderavond
Elk jaar organiseren de pedagogisch medewerkers of de ouderraad een ouderavond. Een gedeelte van deze avond besteden wij aan informatie over de kinderopvang. Ook is er ruimte voor een (gast)spreker rondom een specifiek thema.

Oudergesprekken
Eenmaal per jaar krijgen jullie een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats in de avond. Wij bepreken dan het welbevinden, de ontwikkeling van jullie kind en de aansluiting op de thuissituatie met jullie.

De mentor

Ieder kind heeft een mentor. De mentor bewaakt de communicatielijn over het kind en over de ontwikkeling van het kind tussen In de Rups en ouders. Door het opbouwen van een vertrouwensband met ouders en kinderen kunnen wij eerder knelpunten of gevoelens van ontevredenheid signaleren. Het is op deze manier ook duidelijk wie er aangesproken kan worden over het kind. De mentor zorgt er voor dat collega’s op tijd op de hoogte zijn van veranderingen in de opvang en verzorging van het kind.

De mentor onderhoudt de contacten met ouders en kind. Zij observeert het kind en bespreekt dit met ouders en collega’s. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders als zich problemen voordoen. Signaleert de mentor problemen bij het kind, dan wordt dit uiteraard opgenomen met de ouders.

Pedagogisch beleid

Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van jullie kind.

Wij hanteren de methode “Welbevinden”. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen die zich veilig voelen, zich goed ontwikkelen. Wij streven ernaar dat ieder kind zich ontwikkelt tot een mens met respect voor zichzelf en zijn of haar omgeving.

Even voorstellen...

Wij stellen ons zelf graag aan jullie voor.

Klacht?

Iedereen probeert zijn werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat jij als ouder het ergens niet mee eens bent.

We vragen je om het in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken. Je kunt ook het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen, die bemiddelen tussen beide partijen. Het staat je daarnaast vrij om direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

Kids Lodge is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en daarom aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 310 53 10

Ons topteam

Paulien

Zeist

Natasja

Zeist

Joni

Zeist

Eline

Zeist

Patricia

Zeist

Jeannette

Zeist

Stephanie

Zeist

Shamara

Zeist

Diana

Zeist

Roos

Zeist

Rieteke

Zeist

Marion

Zeist

Chantal

Zeist

Hannah

Zeist

Claudia

Zeist

Patricia

Zeist

Patricia

Zeist

Liesbeth

Zeist

Maaike

Zeist

Linda

Zeist

Viviana

Zeist

Karin

Zeist

Joline

Zeist

Wendy

Zeist

Anita

Zeist

Kelly

Zeist

Asha

Zeist

Tarieven & Tijden

Nieuwsgierig naar de kosten?

Klik hier!

Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden