Finance Manager

Wij zijn Kids Lodge, een familiecentrum waar je met het hele gezin terecht kunt voor de beste opvang, de leukste zwemlessen, kinderfeestjes en nog veel meer. Passie, gastvrijheid, veiligheid en innovatie staan centraal, en van elke dag maken wij een feestje. We groeien, want klanten weten ons goed te vinden en zijn blij met ons! We hebben inmiddels vijf locaties verdeelt over twee BV’s. Voor ons groeiende MKB bedrijf zijn wij opzoek naar een:

Finance manager

Kort gezegd, ben je de eindverantwoordelijke voor het hele financiële aspect van onze organisatie. Hierbij ben je dus onderdeel van het MT en stuur je de administratie afdeling aan.

Werkzaamheden

Operationeel:

 • Verwerkt gegevens van financiële aard in de financiële administratie (declaraties, facturen, boekingen).
 • Zorgt in samenwerking met accountant voor verslaglegging van de resultaten.
 • Controleert de dagelijkse verwerking van financiële gegevens.
 • Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het rootboek) en sub administraties zoals debiteuren, crediteuren en activa.
 • Stelt de facturen betaalbaar en controleert/ doet controleren betalingen aan crediteuren en de specificatie van de debiteurenposten.
 • Initieert verbeteringen en adviseert aandeelhouders, directie en MT.
 • Stelt, ten behoeve van de kredietbewaking, cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten.
 • Stelt fiscale aangiften op.
 • Maakt periodieke rapportages en ad hoc analyses van financiële aard.
 • Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern).
 • Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten.
 • Verantwoordelijk voor archiveren financiële brondocumenten.
 • Leidt werkoverleg.

Beleid ontwikkelen en realiseren

 • Ontwikkelt, stelt bij en implementeert het interne ondernemingsbeleid en initieert beleidsrelevant onderzoek.
 • Bereidt mede voor, stuurt aan en draagt zorg voor de totstandkoming van de beleidscyclus aangaande één of meerdere beleidsgebieden/ organisatieonderdelen met als uitvloeisel daarvan het op- en (doen) vaststellen van het jaarlijkse beleidsplan.
 • Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering, waaronder het inkopen van materiële voorzieningen/ middelen.
 • Rapporteert periodiek aan de (algemeen) directeur/ directie over de voortgang van de financiële voortgang van de betreffende afdelingen en BV’s.
 • Neemt deel aan of zit voor bij gebruikelijk overleg. Neemt deel aan het directie-/ MT-overleg.
 • Behartigt de belangen van de onderneming en vertegenwoordigt deze naar buiten.
 • Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen aanwezig en in goede staat zijn.

Aangezien wij een platte organisatie zijn en (vooralsnog) relatief klein zijn, is de functie breder en daardoor veelzijdiger dan beschreven. Denk hierbij aan incidentele werkzaamheden op het gebied van ICT, inkoop en facilitair.

Ja! Deze baan is voor mij!

Solliciteer direct en vul het formulier in!

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Verzenden
Kies hier het type opvang
Dit zijn de inentingen bij het consultatiebureau.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang. Vermeld ook de locatie.
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Alleen invullen bij afname Naschoolse opvang
Verzenden