Informatie Corona

Maatregelen lockdown

Dagopvang 0 tot 4 jaar / Naschoolse opvang 4 tot 13 jaar
Vooralsnog zijn wij gesloten t/m zondag 7 februari 2021.
Er wordt onderzocht of kinderopvang mogelijk eerder weer geheel open kan, mogelijk vanaf 25 januari. Wij zullen jullie informeren wanneer hier meer informatie over is.

Zwemmen en Sporten
Het zwembad is gesloten en er zijn geen sportactiviteiten van t/m dinsdag 9 februari 2021.

Feesten
t/m dinsdag 9 februari 2021 zijn er geen feesten te boeken.

FAQ

Noodopvang
Noodopvang is mogelijk voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Als één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben bij Kids Lodge en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?
Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Scholen
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Onze NSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de NSO (ma, di en do 14.15 – 18.30 uur en wo en vr 12.00 – 18.30 uur). De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de NSO en maakt hierover afspraken met de NSO.

Factuur
De overheid adviseert de volledige factuur te blijven betalen. Ouders blijven dan kinderopvangtoeslag ontvangen en ontvangen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.

Tegoeden
Tegoeden die ingezet zijn in de periode van sluiting worden teruggezet. Inclusief de vakantietegoeden voor de kerstvakantie.

Verzenden