Informatie Corona

Maatregelen

Dagopvang 0 tot 4 jaar
Yes! Vanaf maandag 8 februari zijn wij weer open.

Naschoolse opvang 4 tot 13 jaar
Helaas zijn wij voorlopig nog gesloten t/m 20 april 2021.

Zwemmen en Sporten
We zijn gesloten t/m 20 april 2021, met uitzondering van ABC zwemmen en Overlevingszwemmen.

Feesten
We zijn gesloten t/m 20 april 2021, met uitzondering van

 • Superhelden (4 t/m 7 jaar)
 • Mini Jungle (4 t/m 7 jaar)
 • Survival (7 t/m 12 jaar)
 • Expeditie Robinson (7 t/m 12 jaar)
 • Kangoo jumpen (7 t/m 12 jaar)
 • Archery Tag (9 t/m 12 jaar)
 • Voetbal (4 t/m 12 jaar)

Brengen en halen dagopvang (0-4 jaar)

Tijdens het brengen en ophalen vragen wij het volgende:

 • Maximaal één persoon mag brengen en ophalen;
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht;
 • Brengen en ophalen vindt plaats bij de deur, ouders komen niet op de groep;
 • De contactmomenten van ouders met onze leidsters moeten zo kort mogelijk zijn. Hierdoor zullen we de overdrachten zo beperkt mogelijk moeten houden;
 • Wees je ervan bewust dat het brengen en ophalen langer kan duren dan normaal.

Looproutes Hefbrug

Looproutes Trimaran

FAQ

Vanaf maandag 8 februari is er geen noodopvang mogelijk voor dagopvang (0-4 jaar).

Noodopvang nso
Noodopvang is mogelijk voor:

 • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Als één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
 • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben bij Kids Lodge en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?
Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Scholen
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Onze NSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de NSO (ma, di en do 14.15 – 18.30 uur en wo en vr 12.00 – 18.30 uur).

Factuur
De overheid adviseert de volledige factuur te blijven betalen. Ouders blijven dan kinderopvangtoeslag ontvangen en ontvangen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.

Tegoeden
Tegoeden die ingezet zijn in de periode van sluiting worden teruggezet. Inclusief de vakantietegoeden voor de kerstvakantie.

Verzenden