BSO+

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere naschoolse opvang kan bieden. Bijvoorbeeld omdat meer structuur en persoonlijke aandacht de kinderen helpt om beter in een reguliere NSO groep te functioneren. Onze BSO+ biedt reguliere naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met extra zorgbehoefte.

Samen met ouders/verzorgers, school en eventueel andere instanties brengen wij in kaart wat het kind nodig heeft. Binnen een veilige overzichtelijke ruimte bieden wij een vaste dag structuur met vaste begeleiders. We werken met een kleine groep kinderen en hebben nauw contact met ouders.

Onze pedagogisch medewerkers worden gecoacht door medewerkers van De Jonge Ontdekker. Zij hebben ruime ervaring in het begeleiden van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Heeft een kind toch dat beetje extra begeleiding nodig op de groepen dan zal De Jonge Ontdekker klaarstaan om deze kinderen te ondersteunen.

De BSO+ is een samenwerking van de Jonge Ontdekker en Kids Lodge.

Locatie

De Jonge Ontdekker
Draaibrug 1
3991 LA Houten

Voor meer informatie over De Jonge Ontdekker www.dejongeontdekker.nl

Tarieven

Voor kinderen die nog net niet een PGB hebben voor De Jonge Ontdekker of juist in de overgang zitten voor een reguliere BSO.

Tarieven

Verzenden